Ceník

Krátkodobé pobyty (3-6 měsíců)

  • registrační poplatek 1 500,- Kč splatný při registraci, doplatek 2 000,- Kč splatný po umístění (nalezení konkrétní rodiny)

Dlouhodobé pobyty (více jak 6 měsíců)

  • registrační poplatek 1 000,- Kč splatný při registraci, doplatek 2 000,- Kč splatný po umístění (nalezení konkrétní rodiny)

Doplňkové služby

  • ceny doplňkových služeb jako např. pojištění jsou individuální, budou k dispozici na požádání

V případě neumístění do rodiny bude vrácen registrační poplatek